Downloads

CASUSCONCEPTUALISATIE

Formulier voor de casusconceptualisatie

CASUSCONCEPTUALISATIE

Hier vinden jullie alle benodigdheden voor het vormgeven van de therapie middels de casusconceptualisatie

ISST Handleiding CC (NL)
ISST CC ingevuld voorbeeld (NL)
ISST CC formulier (NL)

SMI

Schema Mode Inventory

Schema Mode Inventory

Met deze vragenlijst kan je de meeste (niet alle) beschreven schemamodi van je cliënt in kaart brengen.

Download hier de SMI
Download hier het validatieonderzoek van de SMI
Download hier een artikel over de SMI

YSQ

Young Schema Questionnaire

Young Schema Questionnaire

Met deze vragenlijst kan de meeste (niet alle) beschreven schema’s van je cliënt onderzoeken.

Download hier de YSQ
Download hier een artikel over de YSQ

YPI

Young Parenting Inventory

Young Parenting Inventory

Met deze vragenlijst kan je de ervaren opvoeding tijdens de kindertijd en adolescentie in kaart brengen.

Download hier de YPI
Download hier het validatieonderzoek van de YPI

Kind & Jeugd

Vragenlijsten voor K&J

Kind & Jeugd

In het boek ‘Schematherapie met kinderen en jongeren’ van C. Loose, P. Graaf en G. Zarbock (2015) vind je een vragenlijst voor schemascreening voor kinderen vanaf 10 jaar.

BEOORDELINGSSCHAAL

Casusconceptualisatie beoordelingsschaal

BEOORDELINGSSCHAAL

Noodzakelijk voor je certificering als schematherapeut. Laat dit formulier door een onafhankelijke supervisor beoordelen, tesamen met de opname van je sessie:

STCCRS (NL)

Trainingsvideo’s

Te bestellen via info@schematherapie.nl:

 • DVD-box ‘Schematherapie voor de borderline persoonlijkheidsstoornis: therapietechnieken’


Te bestellen via www.schematherapy.nl:

 • DVD-box ‘Schema Therapy: working with the modes’
 • DVD-box ‘Fine tuning imagery rescripting’
 • DVD-box ‘Schema therapy for the avoidant, dependent and obsessive compulsive personality disorder’
 • DVD-box ‘Schematherapie stap voor stap’

Overige werkmaterialen

In het volgende wordt een overzicht gegeven van overige Nederlandstalige werkmaterialen:

 • Fassbinder, E., Schweiger, U. & Jacob, G. (2018). Therapieboek schematherapie: met 140 praktische werk- en informatiebladen voor therapeuten en cliënten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Helpers en helden: schematherapie voor (forensische) cliënten met een licht verstandelijke beperking (materiaal is vrij beschikbaar en online vindbaar)
 • Moduskaarten van Bernstein: visuele weergave van de verschillende modi, te bestellen via ordermodecards@outlook.com
 • Het grote spel van buien en valkuilen: een schematherapiespel voor alle leeftijden, te bestellen via www.schematherapiespel.nl

Literatuur

Hieronder vermelden we de beschikbare Nederlandstalige boeken over schematherapie. Voor verdere literatuur verwijzen wij je graag naar de website van de ISST: www.schematherapysociety.org

 • Aalders, H., & Dijk, van, J. (2011). Schemagerichte therapie in de praktijk. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers B.V.
 • Arntz, A., & Jacob, G. (2012). Schematherapie in de praktijk. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Claassen, A.M. & Pol, S. (2015). Schematherapie en de Gezonde Volwassene. Positieve technieken uit de praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Farrell, J.M., Reiss N. & Shaw, I.A. (2014). Schematherapie in de klinische praktijk. Een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Fassbinder, E., Schweiger, U. & Jacob, G. (2018). Therapieboek schematherapie: met 140 praktische werk- en informatiebladen voor therapeuten en cliënten. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Genderen, van, H., & Arntz, A. (2010). Schematherapie bij borderline-persoonlijkheidsstoornis. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Genderen, van, H., Jacob, G., & Seebauer, L. (2012). Patronen doorbreken, Negatieve gevoelens en gewoonten herkennen en veranderen. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Handboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E., Weertman, A., & Claassen, A.M. (2009). Werkboek klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Loose C., Zarbock G., & Graaf P. (2015). Schematherapie met kinderen en jongeren. Uitgeverij Nieuwezijds.
 • Reubsaet, R.J. (2018). Schematherapie: werken met fases in de klinische praktijk. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vreeswijk, van, M.F., Broersen, J., Nadort, M. (2008). Handboek schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vreeswijk, van, M.F., & Broersen, J. (2017). Handleiding kortdurende schematherapie: voor groepstherapie en individuele therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vreeswijk, van, M.F., & Broersen, J. (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: experiëntiële technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vreeswijk, van, M.F., & Broersen, J. (2017). Werkboek kortdurende schematherapie: CGT-technieken. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Vreeswijk, van, M.F., Broersen, J., & Schurink, G. (2009). Mindfulness en schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.