Word lid

Ben je geïnteresseerd in de werking van onze vereniging en/of ben je een schematherapeut (in opleiding)? Word dan lid van onze vereniging!
Wij voorzien in verschillende types lidmaatschap (betalend) naargelang het niveau van opleiding en het aantal jaren ervaring als schematherapeut. In ruil voor je inschrijving krijg je onder meer korting op door ons georganiseerde studiedagen en workshops. Geregistreerde schematherapeuten kunnen tevens hun verwijsadres opgeven in onze zoekmodule, waar cliënten en professionals hun werkadres en doelpubliek kunnen raadplegen voor een gerichte verwijzing.

Bekijk hier het stappenplan in het kader van je registratie: REGISTRATIEPROCEDURE

Erkenningsmogelijkheden en vereisten

Een geïnteresseerd lid is erkend door de vereniging en dus stemgerechtigd. Hij/zij voldoet niet aan de opleidingsvereisten, maar heeft belangstelling in de activiteiten van Schematherapie Vlaanderen.

Voor een erkenning als schematherapeut (aspirant, junior, senior, supervisor) dient men aan de opleidingsvereisten te voldoen wat betreft het basisdiploma en de bijkomende opleiding tot psychotherapeut (beiden zie Tabel 1) alsook een specifieke opleiding in de schematherapie (zie Tabel 2).

De vereniging kent het erelidmaatschap toe aan mensen die een grote verdienste hebben op het vlak van schematherapie.

TABEL 1. VEREISTE VOOROPLEIDING ALS ERKEND SCHEMATHERAPEUT

BASISDIPLOMA Master in de klinische psychologie (5-jarige universiteitsopleiding):
– met een klinische stage van ten minste 6 maanden
– met een inschrijving bij de psychologencommissieOF master in de klinische orthopedagogie (5-jarige universiteitsopleiding):
– met een stage in het werkveld van de klinische orthopedagogie
– met een inschrijving bij de Vlaamse Vereniging van OrthopedagogenOF master in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding tot psychiater
BIJKOMENDE ERKENNING Lid zijn van een gespecialiseerde psychotherapievereniging, erkend door de Vlaamse regering

OF door de ISST erkend zijn als schematherapeut

TABEL 2. VEREISTE SCHEMATHERAPIE-OPLEIDING ALS ERKEND SCHEMATHERAPEUT

ASPIRANT JUNIOR SENIOR SUPERVISOR
DEELNAME AAN INTERVISIEGROEP Geen vereisten Zo snel mogelijk na de basiscursus en ten laatste voor de indiening van de erkenningsaanvraag als junior 12 contacturen per jaar 12 contacturen per jaar
GEACCREDITEERDE CURSUSUREN Min. 25 contacturen (basiscursus) Min. 25 contacturen (basiscursus) Min. 50 contacturen (basiscursus + cursus voor gevorderden) Min. erkenning als senior
GEVOLGDE SUPERVISIE Geen vereisten Min. 20 sessies individuele supervisie

OF equivalent aan groepssupervisie (zie omrekentabel)

Min. 40 sessies individuele supervisie

OF equivalent aan groepssupervisie (zie omrekentabel)

Min. 40 sessies individuele supervisie

OF equivalent aan groepssupervisie (zie omrekentabel)

AANTAL JAAR ERVARING SINDS AFRONDING BASISCURSUS Geen vereisten Min. 1 jaar Min. 3 jaar Min. 4 jaar
MINIMAAL AANTAL BEHANDELDE CLIËNTEN MET ST Geen vereisten Min. 4 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 4 individuele cliënten
OFWEL min. 2 individuele cliënten i.c.m. min. 2 cliënten in groepsschematherapie met ten minste 20 sessiesEN bespreking en opname van min. 1 sessie via video recording
Min. 8 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 8 individuele cliënten
OFWEL min. 4 individuele cliënten i.c.m. min. 4 cliënten in groepsschematherapie met ten minste 20 sessiesEN bespreking en opname van min. 2 sessies via video recording
Min. 10 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 10 individuele cliënten
OFWEL min. 5 individuele cliënten i.c.m. min. 5 cliënten in groepsschematherapie van ten minste 20 sessies
AANTAL AFGERONDE ST SESSIES Geen vereisten Min. 100 sessies individueel

OF min. 50 sessies groepsschematherapie

Min. 200 sessies individueel

OF min. 100 sessies groepsschematherapie

Min. 250 sessies individueel

OF min. 120 sessies groepsschematherapie

GESUPERVISEERDE SUPERVISIE N.v.t N.v.t. N.v.t. Supervisie door een erkend supervisor over ten minste 2 supervisanten

EN

Deelname aan ten minste 2 train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen

Bijkomende bepalingen

Om erkend te worden, dient de cursus te zijn georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen vzw of een zustervereniging of de ISST.

Om geldig te zijn en een goede kwaliteit te kunnen waarborgen, dienen de intervisiegroepen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  1. Een intervisiegroep mag uit maximaal 7 deelnemers bestaan.
  2. Minimaal 1 lid van de intervisiegroep dient erkend te zijn als junior schematherapeut. Voor nieuw opgerichte intervisiegroepen voorzien we een overgangsperiode en dient maximaal 1 jaar na oprichting aan deze voorwaarde voldaan te zijn.
  3. Per intervisiegroep is er plaats voor maximaal 1 iemand zonder vooropleiding (basiscursus) in de schematherapie.
  4. De intervisiegroep is specifiek gericht op de schematherapie en hanteert bijgevolg een schematherapeutisch behandelkader.
  5. De intervisiegroep komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar en telt jaarlijks minimaal 12 contacturen.
  6. De intervisiegroep houdt een aanwezigheidslijst bij die mee ingestuurd dient te worden bij een erkenningsaanvraag als (junior/senior) schematherapeut.

De supervisie dient te worden gegeven door een supervisor die staat ingeschreven in het register van Schematherapie Vlaanderen vzw of een erkende zustervereniging:

  • De supervisie kan pas starten na 25 uur erkende cursus (cf. supra).
  • Een supervisiesessie bedraagt 45 minuten; een sessie van 90 minuten telt voor 2 sessies enzovoorts…

Gesuperviseerde supervisie kan enkel gevolgd worden bij een schematherapeut die erkend is als supervisor en dit door Schematherapie Vlaanderen vzw of het Register Schematherapie Nederland of de ISST.

Benodigde attesten

Download hier de intervisie- en supervisie-attesten die je nodig hebt voor je registratie als junior, senior en supervisor schematherapeut. Je dient deze in een latere fase van de registratie samen met je diploma- en opleidingsattesten bij te voegen:

Aanvraag lidmaatschap

Voldoe je aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, registreer je dan via de link

Geïnteresseerd Lid (erkend)

EUR2500jaarlijks

Aspirant ST

EUR2500jaarlijks

Junior ST

EUR5000jaarlijks

Senior ST

EUR5000jaarlijks

Supervisor ST

EUR5000jaarlijks

OPGEPAST ! Werd je reeds door ons erkend als schematherapeut en wens je je graag te herregistreren voor een hoger niveau? Klik dan door naar je erkenningsdossier om daar je huidige erkenning te updaten. Zo moet je niet alles opnieuw ingeven!

Mijn erkenningsdossier

Geïnteresseerd in een opleiding?

Ben je benieuwd naar de intervisie- en supervisiemogelijkheden of heb je interesse in een workshop of opleiding in de schematherapie? Klik dan hier door naar onze opleidingspagina’s

Workshops
INTERVISIE