Welkom bij Schematherapie Vlaanderen vzw

Schematherapie Vlaanderen vzw werd opgericht in januari 2016. Ons belangrijkste doel  is schematherapie te promoten en verspreiden in Vlaanderen. Dit doen we in samenwerking met het Nederlands Register en de ISST (International Society of Schema Therapy). Hierbij hanteren we de volgende subdoelen, die we wensen te realiseren in een sfeer die de schematherapeutische waarden zoals mildheid, warmte, openheid en directheid uitdragen.

Onze doelstellingen

Als vereniging willen we een kwaliteitsgarantie van het schematherapeutische aanbod in Vlaanderen bieden door het organiseren van vorming en studiedagen, het stimuleren van onderzoek naar schematherapie in Vlaanderen en door er op toe te zien dat de Vlaamse schematherapeuten voldoen aan de internationale normen ter zake.

Schematherapie Vlaanderen fungeert als een netwerk van schematherapeuten en sympathisanten, om zaken zoals het vinden van een schematherapeut of supervisor in je regio, het verspreiden van relevante informatie alsook doorverwijzing en het vormen van intervisiegroepen te vergemakkelijken.

Door het samenbrengen van schematherapeuten, het garanderen van hun kwaliteit en het onder de aandacht brengen van schematherapie in Vlaanderen, hopen wij een professionele identiteit te bieden aan Vlaamse schematherapeuten waardoor zij zich voldoende stevig kunnen positioneren binnen het psychotherapielandschap.

We zetten ons in om nieuwe wetenschappelijke inzichten en publicaties te verspreiden onder onze leden door bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Daarbij proberen we onderzoek naar schematherapie in Vlaanderen te stimuleren.

Schematherapie Vlaanderen VZW wil een orgaan zijn dat de belangen van schematherapeuten en hun cliënten verdedigt binnen de maatschappelijke ontwikkelingen inzake psychotherapie.

Bestuursleden

Paul Schobre
Paul SchobreVoorzitter
Paul Schobre is klinisch psycholoog, systeem- en gedragstherapeut, EMDR-practitioner en senior schematherapeut. Hij heeft een eigen praktijk in Aarschot (Langdorp) en is daarnaast werkzaam als gastdocent en supervisor binnen het postgraduaat Gedragstherapie van de KULeuven en Ugent en tevens als gastdocent werkzaam voor de RINO Eindhoven waar hij participeert aan de opleiding tot GZ-psycholoog/module Systeemtherapie. Een van zijn belangrijkste interesses ligt op het vlak van de toepassing van schematherapie binnen partnerrelaties. Hiervoor volgde hij een specialisatie-opleiding in Frankfurt am Main (D).
Griet Lucas
Griet LucasPenningsmeester
Griet Lucas is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en senior schematherapeut. In Nederland is ze BIG geregistreerd als GZ-psycholoog. Zij werkt in haar eigen praktijk (Borgloon), in huisartsennetwerk Parel (Borgloon) en in het zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen bij Virenze-Riagg (Maastricht). Daarnaast verzorgt ze enkele lesopdrachten over schematherapie.
Mieke Boots
Mieke BootsOpleiding en registratie
Mieke Boots is orthopedagoge en in Nederland BIG geregistreerde psychotherapeute/klinisch psychologe. Zij is supervisor gedragstherapie en schematherapie, ook binnen de internationale vereniging voor schematherapie (ISST) met aandachtsgebied kinderen en jeugdigen. Zij heeft een eigen praktijk in Geleen (Nederland) en Paal-Beringen, waar ze zich vooral richt op mensen met persoonlijkheidsproblematiek en trauma. Naast schematherapie werkt zij ook met EMDR en lichaamsgerichte technieken (sensori-motor approach).
Fanny Dumarey
Fanny DumareyOpleiding en registratie
Fanny Dumarey is klinisch psycholoog en gedragstherapeut. Zij is sinds meer dan 13 jaar actief bezig met schematherapie, zowel binnen individuele begeleiding als groepstherapie. Nadat ze een lange tijd in een CGG werkte, richt ze zich vanaf juli 2017 volledig op haar eigen praktijk te Sijsele waar ze zich focust op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en PTSS. Daarnaast is ze praktijkassistent aan de UGent en supervisor gedragstherapie.
Els Renders
Els RendersCommunicatie en PR
Els Renders is psycholoog, contextueel therapeut en senior schematherapeut. Zij werkt deels voor het CGG Kempen, team De Meander. Dit team is gespecialiseerd in het behandelen van verslavingsproblematieken. Deze job combineert zij met een eigen praktijk te Beerse waar zij individueel therapeutisch werkt. Daarnaast heeft zij binnen haar eigen praktijk een beperkt aanbod relatietherapie.
Wouter Stassen
Wouter StassenCommunicatie en PR
Wouter Stassen is klinisch psycholoog en schematherapeut. Hij werkt voltijds op de forensische behandelafdeling van OPZC Rekem, waar hij zich in een multidisciplinair team inzet voor de behandeling en re-integratie van geïnterneerden. Daarnaast vervult hij enkele lesopdrachten, zoals gastdocent in de Postgraduaat Opleiding Forensische Diagnostiek en Counseling bij Thomas More.
Sophie Pollock
Sophie PollockCommunicatie en PR
Sophie Pollock is klinisch psycholoog, gedragstherapeut en junior schematherapeut. Zij werkt in haar eigen groepspraktijk te Ham, waar zij zich vooral focust op de behandeling van langdurige eetstoornissen, al dan niet met comorbide pathologie (trauma, persoonlijkheid, …).