Loading...
Zoekmodule 2018-02-25T12:21:07+00:00

Het Vlaams register

In dit register kan u op zoek gaan naar een erkende schematherapeut. Een erkende schematherapeut voldoet aan een aantal voorwaarden:

  • Hij/zij heeft een van de volgende drie basisopleidingen, namelijk licentiaat/master in de klinische psychologie (erkend door de psychologencommissie), een licentiaat/master in de klinische orthopedagogie of doctor in de geneeskunde met specialisatie psychiatrie
  • Hij/zij is lid van een Vlaamse psychotherapievereniging of werd erkend door de ISST (internationale vereniging voor schematherapie)
  • Hij/zij voldoet tot slot nog aan een aantal bijkomende voorwaarden met betrekking tot schematherapie, namelijk het hebben gevolgd van een specifieke opleiding in de schematherapie en het volgen van intervisie en supervisie

Dit betekent dat alle geregistreerde therapeuten in dit register, door hun lidmaatschap van een specialistische therapievereniging of hun erkenning (bijv. psychologencommissie), gebonden zijn aan het naleven van een beroepscode. Voor klachten met betrekking tot het naleven van de beroepscodes kan u zich dan ook tot deze verenigingen richten.

Vanuit het register zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid van gegevens die door therapeuten opgegeven zijn en kunnen we niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of  ‘fouten’ van de specialist.

Zoekmodule