Word lid

Ben je geïnteresseerd in de werking van onze vereniging en/of ben je een schematherapeut (in opleiding)? Kom erbij en word lid van onze vereniging! Wij voorzien in verschillende types lidmaatschap naargelang het niveau van opleiding en het aantal jaren ervaring als schematherapeut.
Aan een inschrijving in ons register zijn kosten verbonden. In ruil daarvoor krijg je onder meer korting op door ons georganiseerde studiedagen en workshops. Geregistreerde schematherapeuten kunnen tevens hun verwijsadres opgeven in onze zoekmodule, waar cliënten en professionals hun werkadres en doelpubliek kunnen raadplegen voor een gerichte verwijzing.

Registratie- en erkenningsvoorwaarden

Een geïnteresseerd lid is erkend door de vereniging en dus stemgerechtigd. Hij/zij voldoet niet aan de opleidingsvereisten, maar heeft belangstelling in de activiteiten van Schematherapie Vlaanderen.

Men kan zich als aspirant-lid inschrijven als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • hij/zij heeft 25 erkende cursusuren schematherapie gevolgd of workshops georganiseerd door een erkende instelling (bijv. universiteit, hogeschool, erkende workshops ISST, VVGT, of andere erkende vereniging)
 • hij/zij volgt het verdere opleidingstraject, maar voldoet nog niet aan de criteria als junior schematherapeut

Men kan zich als junior-schematherapeut inschrijven als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • ERKENDE CURSUSUREN
  Min. 25 contacturen erkende basiscursus of een 12-uurs cursus Schematherapie georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen vzw in combinatie met min. 13 u onderwijs in de schematherapie via een erkende instelling (bijv. universiteit, hogeschool, erkende workshops ISST, VVGT, of andere erkende vereniging)
 • INTERVISIE
  Deelname aan een intervisiegroep zo snel mogelijk na de basiscursus, doch uiterlijk vóór aanvraag junior lidmaatschap
 • SUPERVISIE
  Min. 10 sessies individueel of min. 15 sessies in grotere cursusgroep over min. 4 casussen waarvan min. 1 sessiebespreking via video-opname
 • CASUÏSTIEK
  > 4 individueel behandelde cliënten of een combinatie van > 2 individuele cliënten en > 2 groepen met minimaal 20 sessies
 • AFGERONDE THERAPIESESSIES
  > 100 sessies individueel of > 50 groepstherapiesessies
 • ERVARINGSJAREN
  > 1 jaar ervaring als schematherapeut i.o., geteld na afronding van de basiscursus

Men kan zich als senior-schematherapeut inschrijven als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • ERKENDE CURSUSUREN
  Min. 50 contacturen waarvan 25 uur erkende cursus (zie juniorschap) en 25 uur vervolgcursus
 • INTERVISIE
  Vereist 12 contacturen per jaar
 • SUPERVISIE
  Min. 20 sessies individueel of min. 25 sessies in grotere cursusgroep over min. 8 casussen waarvan min. 2 sessiebesprekingen via video-opname
 • CASUÏSTIEK
  > 8 individueel behandelde cliënten of een combinatie van > 4 individuele cliënten en > 4 groepen met minimaal 20 sessies
 • AFGERONDE THERAPIESESSIES
  > 200 sessies individueel of > 100 groepstherapiesessies
 • ERVARINGSJAREN
  > 3 jaar ervaring als schematherapeut i.o., geteld na afronding van de basiscursus

Men kan zich als supervisor-schematherapeut inschrijven als men voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • ERKENDE CURSUSUREN
  Min. 50 contacturen, waarvan 25 uur erkende cursus (zie juniorschap) en 25 uur vervolgcursus
 • INTERVISIE
  Vereist 12 contacturen per jaar
 • SUPERVISIE
  Min. 20 sessies individueel of min. 25 sessies in grotere cursusgroep over min. 8 casussen waarvan min. 2 sessiebesprekingen via video-opname
 • CASUÏSTIEK
  > 10 individueel behandelde cliënten of een combinatie van > 5 individuele cliënten en > 5 groepen met minimaal 20 sessies
 • AFGERONDE THERAPIESESSIES
  > 250 sessies individueel of > 120 groepstherapiesessies
 • ERVARINGSJAREN
  > 4 jaar ervaring als schematherapeut i.o., geteld na afronding van de basiscursus
 • GESUPERVISEERDE SUPERVISIE
  Bespreking van min. 2 supervisanten onder supervisie van een erkend supervisor en deelname aan min. 2 supervisoren-overlegmomenten georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen vzw.

De vereniging kent het erelidmaatschap toe aan mensen die een grote verdienste hebben op het vlak van schematherapie.

Bijkomende bepalingen

Voor de aspirant, junior, senior en supervisor schematherapeuten vragen wij als vooropleiding een licentiaat/master in de klinische psychologie, klinische orthopedagogiek of doctor in de geneeskunde met specialistische opleiding tot psychiater. Tevens moet men lid zijn van een door de Vlaamse overheid erkende specialistische psychotherapievereniging of een door de ISST erkend schematherapeut zijn.

Om erkend te worden, dient de cursus te zijn georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen vzw of betreft het een erkende opleiding door een zustervereniging of de ISST.

Om geldig te zijn, dienen de intervisiegroepen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo bestaat een intervisiegroep uit maximaal 8 personen, waarvan minimaal één juniorlid. De overige leden beschikken minimaal over een basiskennis van de schematherapie. Een intervisiegroep komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar en telt minimaal 12 contacturen per jaar. De intervisiegroep houdt een presentielijst bij die meegestuurd wordt bij de aanvraag tot lidmaatschap.

De supervisie dient te worden gegeven door een supervisor die staat ingeschreven in het register van Schematherapie Vlaanderen vzw of een erkende zustervereniging. De supervisie kan pas starten na 25 uur erkende cursus (cf. supra) en een sessie bedraagt minstens 45 minuten.

Gesuperviseerde supervisie kan enkel gevolgd worden bij een schematherapeut die erkend is als supervisor en dit door Schematherapie Vlaanderen vzw of het Register Schematherapie Nederland of de ISST.

Download hier alvast de intervisie- en supervisie-attesten die je nodig hebt voor je registratie als junior, senior en supervisor schematherapeut. Je dient deze in een latere fase van de registratie samen met je diploma- en opleidingsattesten bij te voegen:

Lidmaatschapstarieven

Voldoe je aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, registreer je dan via de link

Op dit moment zijn wij bezig met het omzetten van onze database naar een gebruiksvriendelijker systeem. Daarom willen wij graag vragen om je voorlopig even niet via onze website te registreren als nieuw lid. Stuur in plaats hiervan een mailtje naar sophie.pollock@gmail.com. Wij houden je aanvraag bij en contacteren je van zodra de registratiemodule terug online is. Bedankt voor jullie begrip!

Geïnteresseerd Lid (erkend)

EUR2500jaarlijks

Aspirant Schematherapeut

EUR2500jaarlijks

Junior Schematherapeut

EUR5000jaarlijks

Senior Schematherapeut

EUR5000jaarlijks

Supervisor Schematherapeut

EUR5000jaarlijks

Geïnteresseerd in een opleiding?

Ben je benieuwd naar de intervisie- en supervisiemogelijkheden of heb je interesse in een workshop of opleiding in de schematherapie? Klik dan hier door naar onze opleidingspagina’s

Workshops
INTERVISIE