Word lid

Ben je geïnteresseerd in de werking van onze vereniging en/of ben je een schematherapeut (in opleiding)? Kom erbij en word lid van onze vereniging! Wij voorzien in verschillende types lidmaatschap naargelang het niveau van opleiding en het aantal jaren ervaring als schematherapeut.

Aan een inschrijving in ons register zijn kosten verbonden. In ruil daarvoor krijg je onder meer korting op door ons georganiseerde studiedagen en workshops. Geregistreerde schematherapeuten kunnen tevens hun verwijsadres opgeven in onze zoekmodule, waar cliënten en professionals hun werkadres en doelpubliek kunnen raadplegen voor een gerichte verwijzing.

Erkenningsmogelijkheden en vereisten

Een geïnteresseerd lid is erkend door de vereniging en dus stemgerechtigd. Hij/zij voldoet niet aan de opleidingsvereisten, maar heeft belangstelling in de activiteiten van Schematherapie Vlaanderen.

Voor een erkenning als schematherapeut (aspirant, junior, senior, supervisor) dient men aan de opleidingsvereisten te voldoen wat betreft het basisdiploma en de bijkomende opleiding tot psychotherapeut (beiden zie Tabel 1) alsook een specifieke opleiding in de schematherapie (zie Tabel 2).

De vereniging kent het erelidmaatschap toe aan mensen die een grote verdienste hebben op het vlak van schematherapie.

TABEL 1. VEREISTE VOOROPLEIDING ALS ERKEND SCHEMATHERAPEUT

BASISDIPLOMA Master in de klinische psychologie (5-jarige universiteitsopleiding):
– met een klinische stage van ten minste 6 maanden
– met een inschrijving bij de psychologencommissieOFMaster in de klinische orthopedagogie (5-jarige universiteitsopleiding):
– met een stage in het werkveld van de klinische orthopedagogie
– met een inschrijving bij de Vlaamse Vereniging van OrthopedagogenOFMaster in de geneeskunde met een specialisatie-opleiding tot psychiater
BIJKOMENDE ERKENNING Lid zijn van een gespecialiseerde psychotherapievereniging, erkend door de Vlaamse regering

OF

Door de ISST erkend zijn als schematherapeut

TABEL 2. VEREISTE SCHEMATHERAPIE-OPLEIDING ALS ERKEND SCHEMATHERAPEUT

ASPIRANT JUNIOR SENIOR SUPERVISOR
DEELNAME AAN INTERVISIEGROEP Geen vereisten Zo snel mogelijk na de basiscursus en ten laatste voor de indiening van de erkenningsaanvraag als junior 12 contacturen per jaar 12 contacturen per jaar
GEACCREDITEERDE CURSUSUREN Min. 25 contacturen (basiscursus) Min. 25 contacturen (basiscursus) Min. 50 contacturen (basiscursus + cursus voor gevorderden) Min. erkenning als senior
GEVOLGDE SUPERVISIE Geen vereisten Min. 10 sessies individuele supervisie

OF

Min. 15 sessies groepssupervisie

Min. 20 sessies individuele supervisie

OF

Min. 25 sessies groepssupervisie

Min. 20 sessies individuele supervisie

OF

Min. 25 sessies groepssupervisie

AANTAL JAAR ERVARING SINDS AFRONDING BASISCURSUS Geen vereisten Min. 1 jaar Min. 3 jaar Min. 4 jaar
MINIMAAL AANTAL BEHANDELDE CLIËNTEN MET ST Geen vereisten Min. 4 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 4 individuele cliënten
OFWEL min. 2 individuele cliënten EN min. 2 cliënten in groepsschematherapie met ten minste 20 sessiesEN

Bespreking en opname van min. 1 sessie via video recording

Min. 8 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 8 individuele cliënten
OFWEL min. 4 individuele cliënten EN min. 4 cliënten in groepsschematherapie met ten minste 20 sessiesEN

Bespreking en opname van min. 2 sessies via video recording

Min. 10 gesuperviseerde cliënten:
OFWEL min. 10 individuele cliënten
OFWEL min. 5 individuele cliënten EN min. 5 cliënten in groepsschematherapie van ten minste 20 sessies
AANTAL AFGERONDE ST SESSIES Geen vereisten Min. 100 sessies individueel

OF

Min. 50 sessies groepsschematherapie

Min. 200 sessies individueel

OF

Min. 100 sessies groepsschematherapie

Min. 250 sessies individueel

OF

Min. 120 sessies groepsschematherapie

GESUPERVISEERDE SUPERVISIE N.v.t N.v.t. N.v.t. Supervisie door een erkend supervisor over ten minste 2 supervisanten

EN

Deelname aan ten minste 2 train-de-trainer bijeenkomsten georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen

Bijkomende bepalingen

Om erkend te worden, dient de cursus te zijn georganiseerd door Schematherapie Vlaanderen vzw of een zustervereniging of de ISST.

Om geldig te zijn, dienen de intervisiegroepen aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Een intervisiegroep bestaat uit maximaal 8 personen, waarvan minimaal één lid over ten minste een junior erkenning beschikt. De overige leden beschikken minimaal over een basiskennis van de schematherapie.
  • Een intervisiegroep komt minimaal 8 keer per jaar bij elkaar en telt minimaal 12 contacturen per jaar.
  • De intervisiegroep houdt een presentielijst bij die meegestuurd dient te worden bij de erkenningsaanvraag.

De supervisie dient te worden gegeven door een supervisor die staat ingeschreven in het register van Schematherapie Vlaanderen vzw of een erkende zustervereniging:

  • De supervisie kan pas starten na 25 uur erkende cursus (cf. supra).
  • Een supervisiesessie bedraagt 45 minuten; een sessie van 90 minuten geldt voor 2 sessies enzovoorts…

Gesuperviseerde supervisie kan enkel gevolgd worden bij een schematherapeut die erkend is als supervisor en dit door Schematherapie Vlaanderen vzw of het Register Schematherapie Nederland of de ISST.

Benodigde attesten

Download hier de intervisie- en supervisie-attesten die je nodig hebt voor je registratie als junior, senior en supervisor schematherapeut. Je dient deze in een latere fase van de registratie samen met je diploma- en opleidingsattesten bij te voegen:

Lidmaatschapstarieven

Voldoe je aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, registreer je dan via de link

Op dit moment zijn wij bezig met het omzetten van onze database naar een gebruiksvriendelijker systeem. Daarom willen wij graag vragen om je voorlopig even niet via onze website te registreren als nieuw lid. Stuur in plaats hiervan een mailtje naar sophie.pollock@gmail.com. Wij houden je aanvraag bij en contacteren je van zodra de registratiemodule terug online is. Bedankt voor jullie begrip!

Geïnteresseerd Lid (erkend)

EUR2500jaarlijks

Aspirant ST

EUR2500jaarlijks

Junior ST

EUR5000jaarlijks

Senior ST

EUR5000jaarlijks

Supervisor ST

EUR5000jaarlijks

OPGEPAST: Werd je reeds door ons erkend als schematherapeut en wens je je graag te herregistreren voor een hoger niveau? Upgrade dan je eerdere erkenning (zodat je niet alles opnieuw moet ingeven).

Geïnteresseerd in een opleiding?

Ben je benieuwd naar de intervisie- en supervisiemogelijkheden of heb je interesse in een workshop of opleiding in de schematherapie? Klik dan hier door naar onze opleidingspagina’s